شرکت لعاب آماتیس


 

*اسلش آزمایشگاهی از جنس آلومینیوم

1) ابعاد 33*65*130 تک حفره ای با ضخامت لعاب 0.3 و 0.4
2) ابعاد 33*55*130 تک حفره ای با ضخامت لعاب 0.3 و 0.4
3) ابعاد 33*55*130 سه حفره ای با ضخامت لعاب 0.3 و0.4

 

*اسلش آزمایشگاهی از جنس استیل

1) ابعاد 33*55*130 تک حفره ای با ضخامت لعاب 0.3 و 0.5
 
 

 

کانال تلگرام ما