شرکت کاشی نایین


ساکشن ماشن صفحه ای

در سه ابعاد:

1) 2000*2000 میلی متر: دو دستگاه

2) 2000*2100 میلی متر: سه دستگاه

3) 2100*2100 میلی متر: دو دستگاه

مناسب برای ساکشن ماشین تکنو فراری

کانال تلگرام ما