صبا کاشی


اسلش آزمایشگاهی

اسلش آزمایشگاهی از جنس استیل، با ابعاد 120*40 میلیمتر و ارتفاع 35 میلیمتر، دو حفره ای، با ضخامت لعاب 0.3 و 0.6 میلیمتر

کانال تلگرام ما