کاشی اورست ایده آل


*شبکه خاکریز مدل لانه زنبوری

ردیف نوع تعداد
1 3Cavity - 30*60 1
2 1Cavity - 30*90,40*80 2

 

*سمپل

ردیف نوع تعداد
1 سمپل سايز و قوس با ابعاد 600*298 با تلرانس سایز ماکزيمم 0.1 ميليمتر و تلرانس قوس ماکزيمم 0.3 ميليمتر 1
2 سمپل سايز و قوس با ابعاد 498*498 با تلرانس سايز ماکزيمم 0.1 ميليمتر و تلرانس قوس ماکزيمم 0.3 ميليمتر 1
3 سمپل سايز و قوس با ابعاد 605*605 با تلرانس سايز ماکزيمم 0.1 ميليمتر و تلرانس قوس ماکزيمم 0.3 ميليمتر 1

 

*اسلش آزمایشگاهی

از جنس آلومينيوم با سخت کاري جهت کارکرد بالا، با ابعاد 130*45 ميليمتر و ارتفاع 35 ميليمتر،  يک حفره اي، با ضخامت لعاب دو طرف  0.4 ميليمتر

 

کانال تلگرام ما