کاشی ایفا سرام


 

*همزن دوکاره ( مخزن لعاب و انگوب)

210 لیتر و دبی بالا

 

کانال تلگرام ما