اقلام مازاد شرکت کاشی پارس

شرکت کاشی پارس(سهامی عام) در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی خود را بر اساس شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند ازتاریخ نشر آگهی به مدت 10 روزجهت اخذ اسناد مزایده عمومی به آدرس تهران، خیابان سیدخندان، خیابان جلفا، روبروی فرهنگسرای ارسباران شماره 19، تلفن 9-22883447 داخلی 119 و یا محل بازدید قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت 14، تلفن 30- 02832223429، و یا کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت به آدرس www.pars-tile.com مراجعه فرمایند.بررسی اسناد غیر حضوری بوده و کلیه کسورات قانونی، و درج آگهی بر عهده برنده یا .برندگان می باشد. شرکت در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار است

دبیر کمیسیون مزایده شرکت سهامی پارس

لیست اقلام

 

کانال تلگرام ما