یکی از اهداف این شرکت رفع بخشی از مشکلات صنعت با همکاری و همفکری  متخصصین می باشد سعی بر این است که شرکتها نسبت به ارایه مشکلاتشان اقدام نمایند ورفع مشکل آنها توسط شرکتهای داخلی به اشتراک گذاشته شود.

کانال تلگرام ما